Praha

IMG_20240326_144950

Zuzana Sládková

Ředitelka MŠ

Zuzana vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má desetiletou praxi jako učitelka mateřské školy. Zkušenosti má s programem Začít spolu i Montessori pedagogikou. Během svého učitelského působení absolvovala řadu seminářů a projektů zaměřených například na emoční a sociální rozvoj osobnosti (pedagoga), týmovou práci a komunikaci, logopedickou prevenci, mentoring a mnoho dalších. Je maminkou dvojčat, má ráda hudbu, malování, tanec, lyžování, přírodu, bylinky.

Zajímá se o výuku dětí v oblasti ekologie a environmentální výchovy. Velký důraz klade na emoční a sociální rozvoj dětí, protože věří, že je to ta nejdůležitější oblast, ve které by se měly děti předškolního věku rozvíjet, aby byly v budoucnu šťastné a spokojené.

Cení si důležitosti budování pevných vztahů s dětmi i rodiči, aby tak ve třídě panoval pocit  společenství a vzájemné důvěry.

Její vizí je vést děti k samostatnosti a ohleduplnosti k druhým a přírodě. Rozvíjet v nich to, že všichni jsou si rovni mají stejnou hodnotu. Vztah s dětmi, rodiči i kolegy zakládá na rovnocenném partnerství, vzájemné toleranci, úctě a respektu. Je pro ni důležité vytvářet dětem podnětné a láskyplné prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a přijímány takové jaké jsou, ve své jedinečnosti a individualitě, aby z mateřské školy odcházely jako sebevědomé, naplněné a motivované bytosti, připravené k dalšímu vzdělávání.

Kristýna Květoňová

Kristýna Květoňová

Zástupkyně ředitelky a učitelka bilingvní mateřské školy

Kristýna studovala na Svatojánské koleji předškolní a mimoškolní pedagogiku. Nejprve 10 let působila jako lektor angličtiny pro děti od 3 měsíců do 10 let ve výukovém centru Helen Doron Early English, kdy získala mnoho certifikátů a zkušeností v oblasti výuky angličtiny v ranném dětství. Nyní již 3. rokem vede naší mateřskou školu v Modřanech.

Je maminkou 2 dcer, které prošly základní školu v bilingvním programu kombinovaném se Začít spolu a 1 syna, který navštěvuje Montessori základní školu. Velmi ráda tvoří, kreslí, fotografuje a dále se vzdělává v oboru.

Je pro ni velice důležité, aby prostředí, kde děti vyrůstají, hrají si, učí se, zkrátka objevují svět, bylo inspirativní, podnětné, respektující a bezpečné. Jejím cílem je, aby místo, kam své děti s důvěrou denně svěřujete do naší péče, bylo přesně takové.

Emira Tileekeva

Emira Tilekeeva

Učitelka bilingvní mateřské školy

Emira je zkušená a motivovaná učitelka angličtiny v mateřské škole s vášní pro výuku a práci s malými dětmi. Již přes 2 roky je součástí týmu ve 1st Baby School a má tedy bohaté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti předškolního vzdělávání. S nadšením se věnuje vytváření zábavného a poutavého vzdělávacího prostředí pro děti a inovativními metodami výuky poskytuje skvělé podmínky pro vzdělávání v ranném dětství. Ke každému dítěti přistupuje individuálně, aby mu pomohla růst a učit se. S dětmi si respektem buduje láskyplný vztah a nabízí tak stabilní prostředí, které je pro ni v čase stráveným s dětmi velmi důležité. S anglickým jazykem děti seznamuje především komunikativní metodou prostřednictvím různých her a aktivit. Mezi její vášně patří učení se novým jazykům, čtení, fotografování, cestování a tanec.

Hanka Cyhtilová

Hana Chytilová

Učitelka bilingvní mateřské školy

Hanka vystudovala vyšší odbornou školu v oboru sociální pedagogika a následně se dovzdělávala v oboru předškolního vzdělávání, ve kterém má dnes již přes 10 let zkušeností. Při pobytu ve Velké Británii studovala anglický jazyk a získala Cambridge certifikát. Na programu Začít spolu jí nejvíce baví, že děti zkoumají svět, takový, jaký doopravdy je. Učí se nezávisle na sobě, ale i od sebe navzájem. Snaží se dětem poskytovat prostor, ve kterém se učí samostatně myslet a přejímat zodpovědnost za sebe samy a svou práci. Dává dětem možnost vyjadřovat své potřeby a přání, a tak jim poskytovat bezpečné prostředí k učení a podporovat jejich kreativitu.

Hanka pochází z Přerova a od roku 2017 žije se svými třemi dcerami v Praze. Má ráda hudbu a hraje na housle a kytaru. Ve volném čase si hodně čte a chodí na dlouhé procházky do přírody.

Nataša Loušová

Nataša Loušová

chůva v mateřské škole a hospodyně

Naty je vystudovaná Chůva pro děti do zahájení školní docházky a získala řadu osvědčení k vedení kreativních činností a tvoření, pohybové a psychomotorické hry s dětmi v mateřských školách. S dětmi pracuje celý svůj profesní život a věnuje se jim na profesionální úrovni. Pracovala v mateřských školách, dětských skupinách, ale také v rodinách jako chůva. Na prvním místě je pro ni spokojenost dětí a rodičů. S dětmi ráda tvoří a rozvíjí jejich kreativní a motorické dovednosti. Ve 1st Baby School pracuje již druhým rokem a svým aktivním přístupem je velkou podporou pro učitele. Je babičkou 3 vnoučat a mezi její záliby patří četba, zahrádkaření a cestování.

Ostrava

kostalkova

Mgr. Terezie Košťálková, DiS.

Zástupkyně ředitelky a učitelka – pobočka Ostrava

Terezie vystudovala Taneční konzervatoř v Ostravě, obor klasický balet. Již při absolventských zkouškách z oboru pedagogiky ji téma vzdělávání dětí velmi zajímalo, proto se dále vzdělávala v oboru, přesněji ve studiu oborů speciální pedagogika, předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně. Prošla také několika akreditovanými semináři, např.: Začít spolu, Metoda dobrého startu, Eko škola aj.

Je maminkou dcery Rozálky, má ráda módu, hudbu a cestování.

V praxi je pro ni důležité budovat příjemné a důvěrné prostředí pro děti i rodiče. Prostředí, které je podnětné a plné nových poznatků o světě a lidech kolem nás. Tento barevný svět se snaží přiblížit dětem navštěvující naši mateřskou školu.

Vladana Rolíšková

Vladana Rolíšková

Asistentka pedagoga, provozní zaměstnankyně – pobočka Ostrava

Vladana má kurz asistenta pedagoga, s dětmi pracuje již 10 rokem. Prvně se věnovala dětem s PAS, nyní již 3 rokem pracuje u nás jako chůva a asistentka pedagoga. Je oblíbená hlavně u malých dětí, práce s nimi ji velmi baví a naplňuje. S dětmi si ráda povídá, kreslí a staví puzzle.

Mezi její koníčky patří četba thrillerů, procházky a čas strávený s jejími dětmi. Je milovníkem zvířat, podporuje je také finančně v různých zvířecích spolcích. Ráda se stará o svou zahrádku a prostředí kolem domečku.

zemlova

Anna Žemlová

Učitelka v mateřské škole – pobočka Ostrava

Anna vystudovala Střední pedagogickou a Střední zdravotnickou školu svaté Anežky České v Odrách, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a poté pokračovala v bakalárškém studiu na Ostravské univerzitě, obor Učitelství pro mateřské školy.
S dětmi pracuje již 10. rokem. Ovládá hru na klavír a zobcovou flétnu. Absolvovala několik profesních prohlubujících kurzů – Začít spolu, Ekoškola, Metoda dobrého startu, Metoda dobrý začátek, aj.
Je maminkou dcery Barunky, má ráda turistiku, fitness, zajímá se o nutričně vyvážené stravování, a v neposlední řadě má ráda zasloužený relax.
V praxi se zajímá zejména o vzdělávací program Začít spolu, kdy děti mají dostatečnou možnost volby, pracují s vlastní chybou, rozvíjí se ve všech oblastech nabídkou “ušitou na míru”.

andrlova

Mgr. Veronika Andrlová

Učitelka v mateřské škole – pobočka Ostrava

Veronika vystudovala obor Angličtina na Slezské univerzitě v Opavě. Během studia hlídala děti a doučovala je angličtinu, kde získala zkušenosti s prací s dětmi. Právě díky těmto zkušenostem se jí práce s dětmi zalíbila a dodělala si kurz chůvy. Nyní si dodělává pedagogické vzdělání.

Mezi její záliby patří cestování, literatura a cvičení.