Praha

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/23

 

Hudebně-pohybový kroužek – Tanečky (všechny věkové kategorie)

Taneční kroužek je zaměřen na zlepšení koordinace pohybů. Snaží se o vytvoření rovnováhy mezi pohybem a hudbou. Děti se zde učí vnímat rytmus a tóny.

 

Logicko – matematický kroužek (pro děti od 3 let)

Tento kroužek procvičuje u dětí logické myšlení. Hrají se hry zaměřené na předmatematické dovednosti a učí je základnímu počítání. Vše je bráno zábavnou a hravou formou, aby si děti kroužek maximálně užily.

 

JÓGA pro děti (všechny věkové kategorie)

Prostřednictvím příběhů, básniček a písniček děti seznamuje s cvičením jógy. Cílem je, aby se děti naučily vnímat svoje tělo, správně dýchat, zpevnily se a osvojily si správné držení těla. Jóga přináší dětem zklidnění, zlepšení koordinace pohybu, rovnováhy a soustředění. Využívají se různé cvičební pomůcky, obrázky a hračky. Dále se děti naučí relaxovat. Jóga pro děti je koncipována jemným a jednoduchým způsobem bez dlouhých výdrží a tlaku na flexibilitu.

Ostrava

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/23

 

Hudebně-pohybový kroužek – Tanečky (všechny věkové kategorie)

Taneční kroužek je zaměřen na zlepšení koordinace pohybů. Snaží se o vytvoření rovnováhy mezi pohybem a hudbou. Děti se zde učí vnímat rytmus a tóny.

 

Logicko – matematický kroužek (pro děti od 3 let)

Tento kroužek procvičuje u dětí logické myšlení. Hrají se hry zaměřené na předmatematické dovednosti a učí je základnímu počítání. Vše je bráno zábavnou a hravou formou, aby si děti kroužek maximálně užily.

 

Plavecký výcvik (pro děti od 3 let) 

Plavecký výcvik se zaměřuje na bezpečné zvládnutí vodního prostředí a v přiměřené míře vede k osvojení a zvládnutí základních plaveckých dovedností, umožňující kvalitní a efektivní následnou základní plaveckou výuku.

 

Solná jeskyně (podzim, zima)

Solná jeskyně slouží jako relaxačně ozdravné zařízení nahrazující dětem pobyt u moře, sloužící k jejich relaxaci, regeneraci a jako doplňková léčba různých onemocnění. Posilujeme obranyschopnost organismu, jako prevence nachlazení či onemocnění