1st Baby School – Mateřská škola

 • Jak to u nás chodí – 1st Baby School – Mateřská škola poskytuje podnětné vzdělávací prostředí, které podporuje zvídavost a chuť učit se. Součástí tohoto prostředí je respekt a úcta k dítěti jako rovnocennému partnerovi.
 • Jak spolu začínáme https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zacit-spolu-na-ms/
 1. Centra aktivit – Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.
 2. Podpora jedinečnosti – Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce.
 3. Svoboda a zodpovědnost – Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.
 4. Vlastní pravidla – Děti si společně s vyučujícím vytvářejí pravidla, která jsou pozitivně formulována a aktivně používána.
 5. Cesta je cíl – Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.
 6. Vstřícnost a respekt – Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.
 7. Svět v souvislostech – Vzdělávací program probíhá v blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.
 8. Bezpečí a samostatnost – Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.
 9. Žádné nálepkování – Vyučující v komunikaci s dětmi používá popisný jazyk a poskytuje zpětnou vazbu bez předsudků, nálepkování a subjektivního hodnocení.
 10. Otevřenost světu – Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.
 11. Zapojení rodiny – Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.
 12. Radost z učení – Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Zapište své dítě na nový školní rok 2023/2024

Zapsat

+420 739 977 988