1st Baby School – Mateřská škola

 • Jak to u nás chodí – 1st Baby School – Mateřská škola poskytuje podnětné vzdělávací prostředí, které podporuje zvídavost a chuť učit se. Součástí tohoto prostředí je respekt a úcta k dítěti jako rovnocennému partnerovi.
 • Jak spolu začínáme 
 1. Centra aktivit – Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.
 2. Podpora jedinečnosti – Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce.
 3. Svoboda a zodpovědnost – Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.
 4. Vlastní pravidla – Děti si společně s vyučujícím vytvářejí pravidla, která jsou pozitivně formulována a aktivně používána.
 5. Cesta je cíl – Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.
 6. Vstřícnost a respekt – Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.
 7. Svět v souvislostech – Vzdělávací program probíhá v blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.
 8. Bezpečí a samostatnost – Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.
 9. Žádné nálepkování – Vyučující v komunikaci s dětmi používá popisný jazyk a poskytuje zpětnou vazbu bez předsudků, nálepkování a subjektivního hodnocení.
 10. Otevřenost světu – Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.
 11. Zapojení rodiny – Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.
 12. Radost z učení – Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Adaptace dětí

Každé dítě adaptujeme jednotlivě, a to velmi pozvolným způsobem, kdy se postupně v průběhu celého týdne prodlužuje délka pobytu dítěte ve školce. Respektujeme individualitu, a tak v případě potřeby adaptaci upravujeme dle pocitů dětí, aby jejich vstup do naší mateřské školy byl co nejpřirozenější. 

Rodinné prostředí a maximálně individuální přístup

Budova naší mateřské školy se nachází v klidné vilové čtvrti v blízkosti Modřanské rokle. Maximální kapacita celé naší školky je 24 dětí, o které pečují 3 učitelé a 1 chůva. To nám umožňuje rozdělit děti do několika menších skupin nejen podle věku, ale také podle jejich zájmů. Tím vzniká prostor pro maximálně individuální přístup ke každému dítěti.

Pozitivní motivace, respekt a otevřená náruč jsou pro nás samozřejmostí. Ve školce se oslovujeme křestními jmény, protože učitelé a děti jsou partneři, kteří si navzájem naslouchají.

Spolupráce učitelů s rodiči

Každý den si předáváme důležité informace o tom, jak děti prožily svůj den ve školce. A právě i zpětná vazba od rodičů je pro nás velice důležitá. Společně s rodiči nastavujeme jednotný postup ve výchově tak, aby byly uspokojeny potřeby dítěte i přání rodičů v souladu s pravidly v mateřské škole. 

Každoroční evaluační pohovory s rodiči

S rodiči se naši učitelé schází v období okolo narozenin dětí, nejdříve však 6 měsíců po nástupu do naší mateřské školy. Na těchto schůzkách s nimi proberou progres ve vývoji jejich dětí, zhodnotí jejich silné stránky a společně s rodiči naplánují postup v rozvíjení dalších oblastí. Naši pedagogové zpracovávají tuto takzvanou diagnostiku slovním hodnocením, které je srozumitelné a více obsáhlé než klasické diagnostiky na systému zaškrtávání 3 úrovní zvládnutí činností. Výsledkem tohoto setkání je deník dítěte „Moje cesta za poznáním“, které si rodiče odnášejí domů.

Twigsee

Prostřednictvím mobilní aplikace Twigsee sdílíme s rodiči 2x týdně informace s fotografiemi a videy o dění ve třídě a právě probíhajících tématech výuky. Pohodlně přes ní také omluvíte absenci a upravíte data do školní matriky. Přes tuto aplikaci také probíhá elektronický zápis dítěte do naší mateřské školy a rodiče se tak vyhnou zdlouhavému vyplňování nutných dokumentů.

Zapište své dítě na nový školní rok 2024/2025