Termín zápisu pro školní rok 2023/24 se koná od 2. – 12. 5. 2023

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Dítě musí být starší 2 let
  • Dítě musí být očkováno dle § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo mít kontraindikaci k vakcinaci a toto potvrdí dětský praktický lékař ve formuláři „Lékařské potvrzení“

Postup k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Rodič nebo zákonný zástupce vyplní elektronický formulář na odkazu:

https://registrace.twigsee.com/f1/4f85cf/1stbabyschoolmaterskaskolas.r.o.

  • Tento link odkazuje na náš interní elektronický systém, který provozuje společnost Twigsee a celý zápis tak může bezpečně proběhnout on-line. 
  • Při dokončení tohoto formuláře se rodičům nebo zákonnému zástupci vygeneruje formulář k lékařskému potvrzení, které vyplněné od dětského praktického lékaře doručí k podpisu smlouvy. Při nástupu dítěte do mateřské školy nesmí být starší 3 měsíců.
  • V případě volné kapacity, může mateřská škola přijímat děti i v průběhu celého školního roku.

Máte dotazy? Chcete si sjednat prohlídku? Můžeme Vám s něčím poradit?

Napište nám.

Email: director@1stbabyschool.cz

Kristýna Květoňová
zástupkyně ředitelky
tel.: +420 739 977 988