Termín zápisu pro školní rok 2024/25 se koná od 2. – 10. 5. 2024

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Dítě musí být starší 2 let
  • Dítě musí být očkováno dle § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo mít kontraindikaci k vakcinaci a toto potvrdí dětský praktický lékař ve formuláři „Lékařské potvrzení“
  • V případě volné kapacity, může mateřská škola přijímat děti i v průběhu celého školního roku.

Praha

Rodič nebo zákonný zástupce vyplní elektronický formulář na odkazu:

Máte dotazy? Chcete si sjednat prohlídku? Můžeme Vám s něčím poradit?

Napište nám.

Email: director@1stbabyschool.cz

Kristýna Květoňová
zástupkyně ředitelky
tel.: +420 731 565 606

Ostrava

Rodič nebo zákonný zástupce vyplní elektronický formulář na odkazu:

Máte dotazy? Chcete si sjednat prohlídku? Můžeme Vám s něčím poradit?

Napište nám.

Email: directorostrava@1stbabyschool.cz

Terezie Košťálková
zástupkyně ředitelky
tel.: +420 773 790 990

  • Link zápisu odkazuje na náš interní elektronický systém, který provozuje společnost Twigsee a celý zápis tak může bezpečně proběhnout on-line.
  • Při dokončení tohoto formuláře se rodičům nebo zákonnému zástupci vygeneruje formulář k lékařskému potvrzení, které vyplněné od dětského praktického lékaře doručí k podpisu smlouvy. Při nástupu dítěte do mateřské školy nesmí být starší 3 měsíců.

GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů