1st Baby School bilingvní Mateřská škola
Školné pro školní rok 2021/2022

Měsíční školné – celodenní program:
15.500,- Kč/měsíc

počet dní v týdnu/cena:

5 dní /  15.500,- Kč
4 dny / 13.600,- Kč
3 dny / 10.700,- Kč
2 dny /   7.400,- Kč

Měsíční školné – dopolední program:
9.500,- Kč/měsíc

počet dní v týdnu/cena:
5 dní /  9.500,- Kč
4 dny / 8.400,- Kč
3 dny / 6.600,- Kč
2 dny / 4.600,- Kč

Denní strava:                       90,- Kč/den (oběd, 2 svačiny)

Kroužky:                                v ceně

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Dítě musí být starší 2 let
  • Dítě musí být očkováno dle § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo mít kontraindikaci k vakcinaci a toto potvrdí dětský praktický lékař ve formuláři „Lékařské potvrzení“

Postup k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Rodič nebo zákonný zástupce vyplní elektronický formulář na odkazu:

https://registrace.twigsee.com/f1/4f85cf/1stbabyschoolmaterskaskolas.r.o.

  • Tento link odkazuje na náš interní elektronický systém, který provozuje společnost Twigsee a celý zápis tak může bezpečně proběhnout on-line. 
  • Při dokončení tohoto formuláře se rodičům nebo zákonnému zástupci vygeneruje formulář k lékařskému potvrzení, které vyplněné od dětského praktického lékaře doručí k podpisu smlouvy. Při nástupu dítěte do mateřské školy nesmí být starší 3 měsíců.
  • V případě volné kapacity, může mateřská škola přijímat děti i v průběhu celého školního roku.

Máte dotazy? Chcete si sjednat prohlídku? Můžeme Vám s něčím poradit?

Napište nám.

Email: director@1stbabyschool.cz

Kristýna Květoňová
zástupkyně ředitelky
tel.: +420 739 977 988