Ve 1st Baby School začínáme den s úsměvem a otevřenou náručí. Děti milují rituály!

Nabývají tím jistoty a učí se posloupnost. Naše paní učitelky to ví a proto pro děti na každý den připraví ranní úkol, který děti plní se svými rodiči.

7:30 – 8:30     příchod dětí do školky, ranní úkol s rodiči, volná hra

8:30 – 9:00     hygiena, přesnídávka

9:00 – 9:20     ranní kruh

9:20 – 9:40     individuální činnosti v centrech aktivit

9:40 – 9:50     hodnotící kruh (děti od 4 let)

9:50 – 11:20   pobyt venku

11:20 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 14:30  odpočinek a klidové činnosti

14:30 – 15:00  hygiena, svačina

15:00 – 17:00  odpolední kroužky, Individuální činnosti v centrech aktivit, volná hra, pobyt venku, odchod dětí domů

Pravidelně pro děti

Angličtina

Angličtina – je pro nás samozřejmou součástí dne. Každý ranní kruh a následné aktivity v centrech jsou částečně vedeny v angličtině a děti se tak přirozenou a hravou formou seznamují s dalším jazykem.

Výlety do okolí

Zoo, poznávání Modřanské rokle, knihovna, dopravní hřiště, piknik na břehu Vltavy, divadla, výstavy a mnoho dalšího. 

Ostatní aktivity

Plavání, Karneval, Mikulášská nadílka, Vánoční setkání, Den Země, noc s Andersenem, letní zahradní párty.